Общо събрание на БАСУ - 2021г.

ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР

ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР

Държавен спортен календар на БАСУ през 2015/2016 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Държавен спортен календар на БАСУ през 2016/2017 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Държавен спортен календар на БАСУ през 2017/2018 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Държавен спортен календар на БАСУ през 2018/2019 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Държавен спортен календар на БАСУ през 2019/2020 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Държавен спортен календар на БАСУ през 2020/2021 годинаПРЕГЛЕДАЙ

Върнете се на предишната страница