Общо събрание на БАСУ - 2020г.

МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР

МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР

Международен спортен календар на БАСУ през 2015/2016 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Международен спортен календар на БАСУ през 2016/2017 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Международен спортен календар на БАСУ през 2017/2018 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Международен спортен календар на БАСУ през 2019 годинаПРЕГЛЕДАЙ

Върнете се на предишната страница