Общо събрание на БАСУ - 2021г.

МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР

МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР

Международен спортен календар на БАСУ през 2015/2016 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Международен спортен календар на БАСУ през 2016/2017 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Международен спортен календар на БАСУ през 2017/2018 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Международен спортен календар на БАСУ през 2019 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Международен спортен календар на БАСУ през 2020 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Международен спортен календар на БАСУ през 2021 годинаПРЕГЛЕДАЙ

Върнете се на предишната страница