Общо събрание на БАСУ - 2018

Управителният съвет на БАСУ свиква общо събрание на сдружението

Управителният съвет на Българска асоциация спорт за учащи на основание чл. 27, т.1 от Устава на Асоциацията свиква Общо събрание на сдружението на 29 февруари 2016г. от 13ч. в Прес- клуб “България” при следния дневен ред:

kupi_uchenicheski1. Отчет за дейността на БАСУ и УС за 2015г.: ПРЕГЛЕДАЙ

2. Финансов отчет на БАСУ за 2015г.

3. Приемане на бюджет на БАСУ за 2016г.

4. Разни

Събранието ще започне с официално награждаване на ученически спортни клубове, деятели, учители и ученици за постигнати високи резултати в развитието и утвърждаването на ученическия спорт.

 


Добавено на 01.03.2016