Близо 50% повече финансиране за Ученически игри 2023-2024

Общо събрание на БАСУ – 2018

Споделете

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Управителният съвет на Българска асоциация спорт за учащи на основание чл. 27, т.1 от Устава на Асоциацията свиква Общо събрание на сдружението на 9 март 2018г. от 12ч. в Прес- клуб “България” при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БАСУ и УС за 2017г.
2. Финансов отчет на БАСУ за 2017г
3. Приемане на бюджет на БАСУ за 2018г.
4. Промени в състава на Управителния съвет на БАСУ.
5. Разни

Събранието ще започне с официално награждаване на ученически спортни клубове, деятели, учители и ученици за постигнати високи резултати в развитието и утвърждаването на ученическия спорт.


Добавено на 08.02.2018