Удължаване на срок за Областен етап и сливане на 2-и и 3-...

Общо събрание на БАСУ – 2019г.

Споделете

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация спорт за учащи” на основание чл.27, ал.1, т.1 от Устава на организацията, свиква Общо събрание на сдружението на 05 ноември 2019 год., от 11.00 ч., в Пресклуб “България” – Национален стадион “Васил Левски”, гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” № 38, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на БАСУ и УС за 2018г.Натисни тук!!!
2.Финансов отчет на БАСУ за 2018г.Натисни тук!!!
3.Утвърждаване на бюджет на БАСУ за 2019г.Натисни тук!!!
4.Приемане на изменения и допълнения в Устава на „БАСУ“.Натисни тук!!!
5. Разни

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на същата дата, от 12.00 ч., при същия дневен ред.
Събранието ще започне с официално награждаване на ученически спортни клубове, деятели, учители и ученици за постигнати високи резултати в развитието и утвърждаването на ученическия спорт.


Добавено на 04.10.2019