Удължаване на срок за Областен етап и сливане на 2-и и 3-...

ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР

Споделете
Държавен спортен календар на БАСУ през 2023/2024 годинаПРЕГЛЕДАЙ

Натиснете за АРХИВ на ДСК от минали години

Държавен спортен календар на БАСУ през 2022/2023 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Държавен спортен календар на БАСУ през 2021/2022 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Държавен спортен календар на БАСУ през 2020/2021 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Държавен спортен календар на БАСУ през 2019/2020 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Държавен спортен календар на БАСУ през 2018/2019 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Държавен спортен календар на БАСУ през 2017/2018 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Държавен спортен календар на БАСУ през 2016/2017 годинаПРЕГЛЕДАЙ
Държавен спортен календар на БАСУ през 2015/2016 годинаПРЕГЛЕДАЙ

Върнете се на предишната страница