Безплатен уебинар за учители по ФВС от България

УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2024

Споделете

ПРАВИЛА, ПРИЛОЖЕНИЯ И ДРУГИ

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2023/2024 година.ПРЕГЛЕДАЙ
Приложение № 1 към чл. 17, ал. 4 – Удостоверение за извършен предсъстезателен физикален медицински преглед.ПРЕГЛЕДАЙ
Приложение № 2 към чл. 17, ал. 6 – Списък на състезателите, преминали предсъстезателен физикален медицински преглед.ПРЕГЛЕДАЙ
Информация и контакти за областни и зони УИ – 2024.ПРЕГЛЕДАЙ
Бланка за график на състезания. За редактиране на горния колонтитул, кликнете два пъти върху него.ИЗТЕГЛИ