Удължаване на срок за Областен етап и сливане на 2-и и 3-...

Общо събрание на БАСУ – 2022г.

Споделете

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

Управителният съвет на сдружение”Българска асоциация спорт за учащи” на основание чл. 27, ал.1,т.1 от Устава на Асоциацията свиква Общо събрание на сдружението на 13 юли 2022г. от 11ч. в Прес-клуб “България”- Национален стадион”Васил Левски”, гр.София, бул.Евлоги Георгиев №38 , при следния дневен ред:

     1.  Отчет за дейността на БАСУ и УС за 2021г. Натисни тук!!!

     2.  Финансов отчет на БАСУ за 2021г.Натисни тук!!!

     3. Приемане на бюджет на БАСУ за 2022г.Натисни тук!!!

     4.  Промени в състава  на УС

     5.  Разни

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на същата дата, от 12.00 ч., при същия дневен ред.


Добавено на 12.06.2022