Шампиони за Североизточна България при 8-10 клас - футбо...

Общо събрание на БАСУ – 2023г.

Споделете

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

Управителният съвет на сдружение”Българска асоциация спорт за учащи” на основание чл. 27, ал.1,т.1 от Устава на Асоциацията свиква Общо събрание на сдружението на 10 март 2023г. от 11ч. в Прес-клуб “България”- Национален стадион”Васил Левски”, гр.София, бул.Евлоги Георгиев №38 , при следния дневен ред:

     1.  Отчет за дейността на БАСУ и УС за 2022г.

     2.  Финансов отчет на БАСУ за 2022г.

     3. Приемане на бюджет на БАСУ за 2023г.

     4.  Разни

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на същата дата, от 12.00 ч., при същия дневен ред.


Добавено на 09.02.2023