Удължаване на срок за Областен етап и сливане на 2-и и 3-...

Удължаване на срок за Областен етап и сливане на 2-и и 3-и етап за София-град

Споделете

На основание Раздел „Общи изисквания“ от Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2023/2024 г. (Правилата) и след съгласуване с Министерството на образованието и науката със Заповед N2 РД-09- 218/29.03.2024 г. министърът на младежта и спорта измени Правилата, като срокът за организиране и провеждане на II етап – областни състезания, от игрите за учениците от възрастова група V-VII u VIII-X клас е удължен до 30.04.2024 г.

Съгласно Раздел I„Етапи на провеждане“, т. 3.3. от Правилата в случай на ограничен брой заявки за състезанията в София-град, включително за учениците от възрастова група XI-XII клас, се допуска сливане на областен и зонален етап, като за всички спортове участват отборите — районни първенци.

Източник: https://basu.bg/wp-content/uploads/2024/04/MMC_писмо.pdf


Добавено на 07.04.2024