Общо събрание на БАСУ - 2024 г.

УИ 22/23 – Монтана – Шахмат (Зонален етап)

Споделете

Снимки от проведен Зонален етап на УИ 22/23 в гр. Монтана.


Дата на публикуване: 24.04.2023