Удължаване на срок за Областен етап и сливане на 2-и и 3-...

УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2024

Споделете

ПРАВИЛА, ПРИЛОЖЕНИЯ И ДРУГИ

Натиснете за да отворите
Правила за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2023/2024 година.ПРЕГЛЕДАЙ
Приложение № 1 към чл. 17, ал. 4 – Удостоверение за извършен предсъстезателен физикален медицински преглед.ПРЕГЛЕДАЙ
Приложение № 2 към чл. 17, ал. 6 – Списък на състезателите, преминали предсъстезателен физикален медицински преглед.ПРЕГЛЕДАЙ
Информация и контакти за области и зони УИ – 2024.ПРЕГЛЕДАЙ
Информация за координатори към спортните федерации по видовете спорт включени в програмата на УИ.ПРЕГЛЕДАЙ
Бланка за график на състезания. За редактиране на горния колонтитул, кликнете два пъти върху него.ИЗТЕГЛИ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАЛИ

Натиснете за график и друга информация
Обновено: График, градове домакини и контакти:ОТВОРИ
Програма за финали по Хандбал, 5-7. клас, гр. Бяла – от 3 до 6 юни: ОТВОРИ

Натиснете за класирания

ХАНДБАЛ:
Протокол междузонално първенство за 5-7. и 8-10. клас ОТВОРИ
ЮНОШИ 11-12. клас: ОТВОРИ
ДЕВОЙКИ 11-12. клас:ОТВОРИ
Девойки и юноши 8-10. клас:ОТВОРИ
Момичета и момчета 5-7. клас:ОТВОРИ
Други спортове:
БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ и ФУТБОЛ юноши 11-12. клас:ОТВОРИ
ФУТБОЛ междузонално – момчета 5-7. клас и юноши 8-10. клас:ОТВОРИ
ВОЛЕЙБОЛ девойки 11-12. клас:ОТВОРИ
ТЕНИС НА МАСА девойки и юноши 11-12. клас:ОТВОРИ
ЛЕКА АТЛЕТИКА 11-12. клас:ДЕВОЙКИ
ЮНОШИ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗОНАЛЕН ЕТАП

Натиснете за графици и организатори

ЗОНА I: Монтана, Видин, Враца. Графици и друга информация. Контактите са на стр. 2.ОТВОРИ
ЗОНА II: Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново. Графици и друга информация.ОТВОРИ
ЗОНА III: Русе, Търговище, Разград, Силистра. Графици и друга информация:ОТВОРИ
ЗОНА IV: Варна, Шумен, Добрич. Графици по класове и друга информация:
| НОВО: Домакинът за голямото зонално по Хандбал за 5-7. и 11-12. кл. ще бъде ОУСК „Варна“. Срещите са във Варна.
ЗОНАЛНО ПО ФУТБОЛ
V-VII
VIII-X
XI-XII
ЗОНА V: Хасково, Кърджали, Стара Загора. Графици и друга информация:ОТВОРИ
ЗОНА VI: Бургас, Сливен, Ямбол. Графици и друга информация:ОТВОРИ
ЗОНА VII: Пловдив, Пазарджик, Смолян. График и контакти:ОТВОРИ
ЗОНА VIII: Софийска област, Перник, Кюстендил, Благоевград. | Промяна в дата за волейбол. График:ОТВОРИ
ЗОНА IX: София-град. Графици и друга информация:
| ГРАФИК за Зонални състезания 8-10. клас: ОТВОРИ


| Техническата конференция за Трети етап градско първенство/зона/ за 5-7 и 8-10 кл.
ще се проведе на 25.04.2024 г. от 18.00 ч. в СМГ, ул. „Искър“ 61.
| На 11.04 от 18.00 в СМГ ще се проведе Техническа конференция за Зонален етап за 11-12 клас.
| Бланка за заявка – Лека атлетика:ОТВОРИ


Графици за областни и зонални състезания
| Юноши и девойки:
ФУТБОЛ
ВОЛЕЙБОЛ
ХАНДБАЛ
ДЕВ. БАСКЕТБОЛ
ЮН. БАСКЕТБОЛ
ТЕНИС НА МАСА И ШАХ

БАДМИНТОН
ЛЕКА АТЛЕТИКА

Натиснете за класирания

ЗОНА I: Монтана, Видин, Враца. Класиране (очаквайте скоро и за Баскетбол):ОТВОРИ
ЗОНА II: Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново. Класирания:
ФУТБОЛ – 5-7. клас: ОТВОРИ
ФУТБОЛ – 11-12. клас:ОТВОРИ


БАСКЕТБОЛ – 5-7. клас: ОТВОРИ
БАСКЕТБОЛ – 8-10. клас: ОТВОРИ
БАСКЕТБОЛ – 11-12. клас: ОТВОРИ


ВОЛЕЙБОЛ – 5-7. клас: ОТВОРИ
ВОЛЕЙБОЛ – 8-10. клас: ОТВОРИ
ВОЛЕЙБОЛ – 11-12. клас: ОТВОРИ


ЛЕКА АТЛЕТИКА – всички класове: ОТВОРИ
ШАХМАТ – отборно: ОТВОРИ
ХАНДБАЛ – междузонно – 11-12. клас: ОТВОРИ


ТЕНИС НА МАСА – Габрово: 5-7 КЛАС
8-10 КЛАС
11-12 КЛАС

ЗОНА III: Русе, Търговище, Разград, Силистра. Крайно класиране:ОТВОРИ
ЗОНА IV: Варна, Шумен, Добрич. Крайно класиране:ОТВОРИ
ЗОНА V: Хасково, Кърджали, Стара Загора. Класирания:
БАДМИНТОН – девойки и юноши:ОТВОРИ
ШАХМАТ – девойки и юноши:ОТВОРИ
ЗОНА VI: Бургас, Сливен, Ямбол.
Лека ателтика, Тенис на маса, Шахмат и Баскетбол: КРАЙНО КЛАСИРАНЕ


БАСКЕТБОЛ – Бургас: ОТВОРИ
ХАНДБАЛ – Бургас – всички класове, отборно: ОТВОРИ


ВОЛЕЙБОЛ – Бургас – 5-7. клас:ОТВОРИ
ВОЛЕЙБОЛ – Ямбол – 11-12. кл. девойки:ОТВОРИ
ВОЛЕЙБОЛ – Ямбол – 11-12. кл. юноши:ОТВОРИ

ЗОНА VII: Пловдив, Пазарджик, Смолян. Класирания:
ЗОНАЛНИ ПЪРВЕНЦИ
ЗОНА VIII: Софийска област, Перник, Кюстендил, Благоевград. Класирания:ОТБОРИ
Зонално класиране за Баскетбол и Шахмат: ОТВОРИ
Първенци от Областен етап: ОТВОРИ
ЗОНА IX: София-град. Класирания:ОБЩО ТРЕТИ ЕТАП


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛАСТЕН ЕТАП

Натиснете за класирания

ВЕЛИКО ТЪРНОВО: Крайно класиране.ОТВОРИ
ВИДИН: Крайно класиране.ОТВОРИ
ГАБРОВО: Протоколи за различните спортове в ZIP файл.ОТВОРИ
КЮСТЕНДИЛ: Крайно класиране.ОТВОРИ
ПАЗАРДЖИК: Таблица с първенци за различните спортове.ОТВОРИ
СОФИЯ-ГРАД: Класиране по групи, 2-ри етап: 1-ВА ГРУПА
5-ВА ГРУПА
6-ВА ГРУПА
СТАРА ЗАГОРА: Крайно класиране (с изключение на Лека атлетика – по-долу).ОТВОРИ
ЛЕКА АТЛЕТИКА
ШУМЕН: Крайно красиране.ОТВОРИ
ЯМБОЛ: Крайно красиране (след 1-ва страница).ОТВОРИ

Натиснете за графици и организатори

БУРГАС: Теодора Желязкова, tedi0zhelqzkova@abv.bg, 0899163360.ГРАФИК
БЛАГОЕВГРАД: Юри Джаджаров, bk_pirin@mail.bg, 0885828240.ГРАФИК
ВАРНА: Цецко Цеков, tsetso141@abv.bg, 0887594022.V-VII клас
VIII-X клас
XI-XII клас
ВЕЛИКО ТЪРНОВО: Пламен Панев, rahovec2008@abv.bg, 0878258820.ГРАФИК
ВИДИН: Снежанка Гечева, sn.gecheva@abv.bg, 0896651738; Цветанка Червенкова, 0886805755.ГРАФИК
ФУТБОЛ
ВРАЦА: Калин Григоров, grigorov2009@abv.bg, 0876120205.ГРАФИК
ГАБРОВО: Таня Горанова, tgoranova_mpes@abv.bg, 0899491287.ГРАФИК
ДОБРИЧ: Добромир Русев – 0878487611; Митко Добрев – 0899181928.V-VII клас
VIII-X клас
XI-XII клас
КЪРДЖАЛИ: Станислава Костова, slaveikovkj@abv.bg, 0988336892.ГРАФИК
КЮСТЕНДИЛ: Емилия Ганчева, usk_marek@abv.bg, 0878 696886.ГРАФИК
ЛОВЕЧ: Виктор Симеонов, viktor.simeonov@abv.bg, 0878489911.ГРАФИК
МОНТАНА: Камелия Симеонова – 0883346323; Сашо Борисов – 0897858357.ГРАФИК
МОНТАНА – БФС: Областни УИ по футбол. Р. Христов – 0878161562; Сашо Борисов – 0897858357.V-VII клас
VIII-X клас
XI-XII клас
ПАЗАРДЖИК: Атанас Минчев, nasko_nik_minch@abv.bg, 0894308303.V-VII клас
ПЕРНИК: Надежда Стоицева, ousk_krakra@abv.bg, 0988835674.ГРАФИК
ПЛЕВЕН: Ивайло Лазаров, ivaylo_lazarov@abv.bg, 0898778393.
| НОВО: Срещата по Волейбол 5-7 клас, момичета и момчета, ще бъде на 18.04 от 9.30; 8-10 клас на 19.04 от 9.30 в зала Спартак.
| Графици: БАСКЕТБОЛ
ШАХМАТ
ПЛОВДИВ: Златка Минчева, 0896484595.ГРАФИК
РАЗГРАД: Николай Миланов, nikomil59@abv.bg, 0878684317.ГРАФИК
РУСЕ: Мая Петрова, v.esso@abv.bg, 0888267641.ГРАФИК
СИЛИСТРА: Валери Василев, tenissilistra@abv.bg, 0899202562.ГРАФИК
СЛИВЕН: Нина Христова, sliven_sport@abv.bg, 0878372768.ГРАФИК
СМОЛЯН: Галя Русева, galkas75@abv.bg, 0878729504. Христо Богомилов, vk_smolyan@abv.bg, 0878298838.ГРАФИК

СОФИЯ – ГРАД: Мариана Борукова, marianaborukova@gmail.com, 0893396552.ГРУПИ
Техническата конференция за Областен етап е на 25.03.2024 г., в Аула-1 на НСА, от 12:30 ч.
| Списък на групите: ОТВОРИ

| График за Шахмат и Тенис на маса: ОТВОРИ
| 07.04: Моля отворете тази връзка с информация за удължаване на срокове и сливане на групи: НОВИНА
| НОВО | Всички групи по футбол за вторник, 09.04: ВСИЧКИ ГРУПИ ФУТБОЛ


| Група 5: ОБЩ ГРАФИК

БАДМИНТОН
БАСКЕТБОЛ
ВОЛЕЙБОЛ
ФУТБОЛ
ХАНДБАЛ
ТЕНИС НА МАСА
ШАХМАТ

Обединени графици за останалите групи:
ГРУПА 1
ГРУПА 2
ГРУПА 3
ГРУПА 4
ГРУПА 6

СОФИЙСКА ОБЛАСТ: Васил Василев, vketropole@abv.bg, 0878706737; Иван Габеров, ivan.gaberov@abv.bg, 0887214232.ГРАФИК
СТАРА ЗАГОРА: Петко Крумов, p.krumov@starazagora.bg, 0889438890.ГРАФИК
ТЪРГОВИЩЕ: Стихомир Стоянов, rcb_targovishte@abv.bg, 0889866105.ГРАФИК
ХАСКОВО: Тихомир Трандев, tihomirtrandev@abv.bg, 0887702027.ГРАФИК
ШУМЕН: Даниел Димитров, sempai_shumen@abv.bg, ussh_69@abv.bg, 0877473571.ГРАФИКс
ЯМБОЛ: Добринка Чолакова, dobrinka.boyanova@abv.bg, 0895708125.ГРАФИК