Удължаване на срок за Областен етап и сливане на 2-и и 3-...

НАЧАЛО

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИКартинка с лого на БАСУ


Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ) е доброволно сдружение на спортни клубове и други спортни организации, които осъществяват дейности за развитието на физическата дееспособност и здравето на учащите в България. Председател на Българската асоциация спорт за учащи е баскетболната националка Юлия Боянова. Учредяването на подобна структура е наложено от ниското ниво на спорта в училищата, занемарената база и занижения интерес към спорта сред подрастващите. Асоциацията ще се стреми да върне децата на спортните площадки, като ангажира учителите по физическо възпитание за реализиране на тези цели.


Българската асоциация спорт за учащи има за цел:

ВИЖ ЦЯЛАТА ПРОГРАМА


Устав на БАСУПРЕГЛЕДАЙ
Правилник на международната дейностПРЕГЛЕДАЙ