Турнир по Минифутбол за момичета V-XII клас в Разград

НАЧАЛО

Споделете

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯimage

СПОРТ ЗА УЧАЩИ


Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ) е доброволно сдружение на спортни
клубове и други спортни организации, които осъществяват дейности за развитието на физическата дееспособност и здравето на учащите в Република България. Председател на Българската асоциация спорт за учащи е баскетболната националка Юлия Боянова. Учредяването на подобна структура е наложено от ниското ниво на спорта в училищата, занемарената база и занижения интерес към спорта сред подрастващите. Асоциацията ще се стреми да върне децата на спортните площадки, като ангажира учителите по физическо възпитание за реализиране на тези цели. С финансовата помощ на ММС. БАСУ ще се постарае да възстанови базата и да създаде нова.


Българската асоциация спорт за учащи има за цел:

ВИЖ ЦЯЛАТА ПРОГРАМА


Устав на БАСУПРЕГЛЕДАЙ
Правилник на международната дейностПРЕГЛЕДАЙ