Удължаване на срок за Областен етап и сливане на 2-и и 3-...

УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ И ДРУГИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ

Споделете


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2024 – информация за правила, графици, класирания. За снимки от проведени състезания, посетете Галерия.


Информация и контакти за области и зони УИ – 2024: Прегледай


Информация за координатори към спортните федерации: Прегледай


Връзки към Държавен спортен календар и Международен спортен календар за 2023-24 г.


СПОРТОВЕ, ВКЛЮЧЕНИ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПРАВИЛАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ (2024)

БАСКЕТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ХАНДБАЛ

ФУТБОЛ

ТЕНИС НА МАСА

БАДМИНТОН

ЛЕКА АТЛЕТИКА

ШАХМАТ


Ученическите игри са основна изява в областта на ученическия спорт. Те са част от държавната политика за организиране и провеждане на състезания за развитие на индивидуалните спортни способности и дарования на учениците. Ученическите игри създават условия за практикуване на спорт, сформиране и изява на училищни отбори, чрез доброволно участие в организирани форми на спортно-състезателна дейност, възможности за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания – световни ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт (ISF) и осъществяване на мерките за закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта, съобразно с Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.


Натиснете за АРХИВ на изминали Ученически игри


ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР


МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР