Шампиони за Североизточна България при 8-10 клас - футбо...

ДЕЙНОСТИ

Споделете

УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ


Ученическите игри са основна изява в областта на ученическия спорт. Те са част от държавната политика за организиране и провеждане на състезания за развитие на индивидуалните спортни способности и дарования на учениците. Ученическите игри създават условия за практикуване на спорт, сформиране и изява на училищни отбори, чрез доброволно участие в организирани форми на спортно-състезателна дейност, възможности за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания – световни ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт (ISF) и осъществяване на мерките за закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта, съобразно с Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

 

СПОРТОВЕ, ВКЛЮЧЕНИ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПРАВИЛАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ПО-ДОЛУ

 

БАСКЕТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ХАНДБАЛ

ФУТБОЛ

ТЕНИС НА МАСА

БАДМИНТОН

ЛЕКА АТЛЕТИКА

ШАХМАТ

 


УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2023

 УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2022

 УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2021

 УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2020

 


УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2019

 


УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2018

 


УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2017

 


УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2016

 


УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2015

 


ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР

 


МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР