Удължаване на срок за Областен етап и сливане на 2-и и 3-...

Общо събрание на БАСУ – 2024 г.

Споделете

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Управителният съвет на сдружение ”Българска асоциация спорт за учащи”, на основание чл. 27, ал.1,т.1 от Устава на Асоциацията, свиква Общо събрание на сдружението на 06 март 2024 г., от 11 ч. в Прес-клуб “България” – Национален стадион „Васил Левски“, гр. София, бул. Евлоги Георгиев №38, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БАСУ и УС за 2023 г. Прегледай.
2. Финансов отчет на БАСУ за 2023 г. Прегледай.
3. Приемане на бюджет на БАСУ за 2024 г.
4. Промени в състава на УС.
5. Разни.

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на същата дата, от 12.00 ч., при същия дневен ред.


Добавено на 02.02.2024