Удължаване на срок за Областен етап и сливане на 2-и и 3-...

РЕШЕНИЯ ОТ ОС на БАСУ

Споделете

Във връзка с проведеното Общо годишно-отчетно събрание на БАСУ на 06.03.2024 г., в гр. София, по предварително обявения дневен ред, Ви информираме, че съгласно решение на присъствалите членове на ОС са направени следните промени в Управителния съвет (УС) на БАСУ:
  1. Освободени от УС са г-жа Юлия Боянова като член и като председател и г-н Николай Миланов като член;
  2. Избрани са за нови членове на УС г-н Тодор Педев и г-н Валентин Добрев;
    За председател на БАСУ е избран г-н Тодор Педев, а г-жа Юлия Боянова е избрана за почетен председател;
  3. С решение на Софийски градски съд, председателят г-н Педев е пълноправен председател и ръководител на БАСУ.


Добавено на 06.04.2024